Jesteś tutaj: » Zasób

Materiały przechowywane w archiwum należą do najcenniejszych w kraju. Składają się na nie m.in. takie serie ksiąg jak księgi oficjalatu foralnego lubelskiego poczynając od XV wieku, księgi wizytacyjne archidiakonatu lubelskiego od XVII wieku, księgi czynności łacińskich biskupów chełmskich oraz księgi wizytacji biskupich od XVII stulecia, księgi posiedzeń łacińskiej kapituły chełmskiej i księgi posiedzeń kapituły kolegiackiej lubelskiej od XVII wieku. Do zasobu należą pergaminy, z których najstarsze sięgają XV stulecia.

Pod względem formalnym zasób archiwum tworzą dwie grupy akt. W pierwszej znajdują się księgi w układzie chronologicznym, w drugiej zaś akta spraw w postaci poszytów według układu rzeczowego, podzielone zgodnie z proweniencją DSC 0005na akta konsystorza oraz kurii lubelskiej. Osobne zespoły przechowywane w archiwum archidiecezjalnym tworzą archiwum kapituły katedralnej, fragmentaryczne pozostałości akt konsystorza i kurii podlaskiej oraz duplikaty ksiąg metrykalnych z poszczególnych parafii archidiecezji lubelskiej od 1946 roku. Część zasobu archiwalnego została zmikrofilmowana w ramach działalności Ośrodka Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, funkcjonującego w strukturze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, zgodnie ze swoim powołaniem, na bieżąco przejmuje wytwory aktotwórczej działalności urzędu arcybiskupiego, poszczególnych agend kurialnych oraz duplikaty akt metrykalnych z parafii archidiecezji lubelskiej. W chwili obecnej dostępne są do wykorzystania przez zainteresowanych materiały historyczne obejmujące okres do końca drugiej wojny światowej. Opracowaniu, z zamiarem udostępnienia w najbliższym czasie, podlegają aktualnie archiwalia do roku 1982.

 
Copyright © 2012 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Monika Wawrzyniak.