Jesteś tutaj: » Zasób » Inwentarze

DSC 0032W archiwum znajdują się niezbędne pomoce archiwalne w postaci inwentarzy zasobu archiwalnego. Inwentarz akt Konsystorza Lubelskiego oraz Kurii Biskupiej w Lublinie, a także fragmentarycznie zachowanych w archiwum akt Konsystorza i Kurii Podlaskiej został przygotowany w 1941 r. przez Aleksandra Kossowskiego. Inwentarz ma charakter maszynopisu i pozostaje podstawowym narzędziem dla kwerendy i udostępniania zasobu archiwalnego. Obejmuje on także księgi dawnego konsystorza diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego. Inwentarz zespołu Kapituły Katedralnej Lubelskiej został przygotowany w 1920 r. Ma on charakter rękopisu. Obejmuje on także spuściznę chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego. Dla pozostałych materiałów archiwalnych nieujętych w inwentarzach istnieją sumaryczne spisy.

 
Copyright © 2012 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Monika Wawrzyniak.