CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH
ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNYM LUBELSKIM

 

STAWKI PODSTAWOWE


INFORMACJA ARCHIWALNA

Wypisy z akt personalnych

za każdą rozpoczętą godzinę pracy

30 zł

 

 

USŁUGI REPROGRAFICZNE

Kserografia

za 1 kserokopię

3 zł

Fotografia cyfrowa

za 1 fotografię

3 zł

 

 

DOPŁATY

Nośnik elektroniczny

płyta CD lub DVD za każdą sztukę

3 zł

 

 

USŁUGI DODATKOWE

Reprodukcja (kopiowanie, skanowanie, fotografowanie, filmowanie) sprzętem zamawiającego

za przygotowanie do reprodukcji za każdą stronę

3 zł

za przygotowanie do reprodukcji za każdy obiekt 

30 zł

 

 

KONSERWACJA

Prace introligatorskie

wykonanie oprawy z rekonstrukcją lub naprawą bloku

100-150 zł

wykonanie oprawy bez rekonstrukcji lub naprawy bloku

50-80 zł

konserwacja 1 karty lekko uszkodzonej

3-5 zł

konserwacja 1 karty mocno uszkodzonej

10-30 zł

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ, PREZENTACJĘ I REPRODUKCJĘ

Zgoda na wykorzystanie

publikacja wydawnictwa periodyczne

do 5000 egz.      
30 zł za stronę      

powyżej 5000 egz.
50 zł za stronę

publikacja wydawnictwa nieperiodyczne

do 1000 egz.      
10 zł za stronę      

powyżej 1000 egz.
30 zł za stronę

reprodukcja przeznaczona do prezentacji jednorazowej w RTV lub filmie

50 zł za stronę

reprodukcja przeznaczona do prezentacji w rozległych sieciach informatycznych

100 zł za stronę

reprodukcja dla celów reklamowych

300 zł za stronę

 

 

Wymienione kwoty mają charakter stawek podstawowych. W przypadku specyficznych okoliczności wynikających z charakteru usługi dyrektor Archiwum może ustalić cenę za wykonanie usługi indywidualnie, w wysokości różnej od określonej w cenniku.
Cennik jest zgodny z zapisami art. 43, ust. 17 i 17a USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

 

 
Copyright © 2012 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Monika Wawrzyniak.